leden en projectleden

Ons koor bestaat uit 41 vaste  leden. Projectleden kunnen zich per project aanmelden en doen mee aan één productie en verlaten daarna het koor weer. Vaste leden zingen het hele jaar mee. Aanmelden als lid of projectlid kan via de contactpagina. De contributie is € 275,-- per jaar voor een lid en € 230,-- voor een projectlid. Het eerstvolgende project waarvoor jij je als projectlid kunt aanmelden is Stadsopera Trijn. We beginnen met de repetities op 10 mei (na de meivakantie). De repetities worden gehouden via zoom totdat we weer fysiek samen kunnen zingen. De contributie zal naar rato van het aantal repetities worden berekend.

Meedoen of betrokken zijn

Normaal gesproken repeteren we iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Marnixzaal in de oude muziekschool op Domplein 4 in Utrecht. In de coronaperiode repeteren we op maandagavond via Zoom. 
Je kunt nog steeds lid worden, óók in deze coronatijd. Na aanmelding kun je eerst kennismaken door een aantal repetities bij te wonen en mee te zingen. Meld

je aan via de contactpagina. Momenteel zijn alle stemsoorten welkom,

als vast lid of als projectlid.

De muzikale leiding

Dirigent van ons koor is Roel Vogel en Sjoerd Brouwer is onze pianist.

Roel studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium in Utrecht.

Hij vervolgde zijn studie met de opleiding Koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij de hoofdvakdocenten Jos van Veldhoven

en Jos Vermunt. Zijn diploma behaalde hij met een, in samenwerking met

Michiel de Regt, zelf ontwikkelde muziektheaterproductie.
Roel volgde cursussen (o.a. de Kurt Thomas Cursus) bij onder meer

Rob Vermeulen, Hans Leenders, Daan Admiraal, José Esandi en Micha

Hamel. Hij volgde een masterclass van Tonu Kaljuste waarbij hij het

Nederlands Kamerkoor dirigeerde.
Roel is vaste dirigent van Klein Operakoor  (Utrecht) en van de Utrechtse

Oratorium Vereniging. Daarnaast dirigeert hij diverse projectkoren en

-orkesten.Als vakleerkracht muziek is hij verbonden aan de

Vrije School Utrecht.

Sjoerd Brouwer is onze vaste pianist.
Sjoerd had van zijn 8 tot zijn 18e jaar pianoles van Bep van Merwijk.

Bij musicalvereniging Starlight Boulevard en Stichting Sondheim heeft hij

ruime ervaring opgedaan als repetitor, begeleider, orkestlid en zanger bij

vele musicalproducties. Inmiddels begeleidt hij een tiental koren en even

zoveel solistische zangers. Hij is vaste begeleider van twee open zangpodia

in Amsterdam: het Vocalistenpodium en het Cantinaopenzangpodium.

Voor Zanggroep Puur en het Schinkelkoor maakt hij koorarrangementen.

Genres: opera, operette, musical, jazz, pop, smartlap, cabaretlied etcetera,

maar zijn voorkeur blijft uitgaan naar muziektheater. Hobby's: reizen, lezen

en theaterbezoek.

Bestuur

Het bestuur van het Klein Operakoor wordt gevormd door
Marten de Vries, voorzitter
Marian Tienhooven, penningmeester

Frouwkje Bruins, secretaris

info@kleinoperakoor.nl

Wij zijn lid van KBZON, de koninklijke bond voor zang- en oratoriumverenigingen. 

De Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 810374924.
IBAN: NL76RABO0142122408

2_edited.jpg
_DSC1185.JPG

Roel Vogel

Sjoerd Brouwer