top of page

Het koor voerde op 6 en 7 oktober 2018 The Mikado op.

Deze populaire light opera werd in 1885 geschreven

door het succesvolle duo Gilbert & Sullivan. Wij brachten

deze in een Nederlandse vertaling om de uitvoering

toegankelijk te houden voor een breed publiek.
De productie werd mede mogelijk gemaakt dankzij

onze sponsors.

De plaats van handeling is dojo Titipu.
Een groep mannen en vrouwen bekwaamt zich hier met

groot, maar soms ook iets minder groot enthousiasme in

Aikido, een Japanse krijgskunst.
Omdat ze het flirten niet kunnen laten, komen personages

met klinkende namen als Ko Ko, Pish Tush, Yum Yum en

Nanki Poo al snel in de problemen en als ze niet oppassen:

op het schavot.En omdat er veel slachtoffers dreigen te

vallen verzint men een list. Er wordt een beul

aangesteld die zelf veroordeeld is en daarom

eerst zichzelf zou moeten onthoofden…

Componist: Sir Arthur Sullivan

Libretto: William S. Gilbert

Vertaling: Gerard Knoppers

Solisten: Olga Werner, Johan van Oorschot

en Martijn van Baardewijk

Koorsolisten: René Hagenouw, Maarten Löffler, 

Taco Kooistra, Laura Woolthuis, Monique Burgers

en Christien Boeles

Regie: Marleen Prins

Dirigent: Roel Vogel

Begeleiding: Reinder Mulder (piano) 

Gijsbert Zwart (grote trom)

Fotografie: Charles Engelaar                                                 

Locatie: ZIMIHC theater Zuilen

bottom of page